O fotografiji

Jedna od najvažnijih uloga fotografije jeste njeno omogućavanje opštem memorisanju određenog prikaza. Memorisanje datih prikaza moguće je i putem drugih umetničkih medija ali pri tome treba uzeti u obzir fotografsko realističko beleženje.

Jedan od najvažnijih prikaza za potrebe opšteg memorisanja, javnog i privatnog, od postanka civilizacije pa sve do dana današnjeg, jeste ljudski lik. Uz opšti razvitak civilizacije, razvijala se i čovekova ličnost. Tako je, u periodu novog doba, došlo do formiranja i razvijanja moderne individualnosti svakog pojedinca. Oformljena svest o posedovanju sopstvene ličnosti fotografiji omogućava istraživanje pri ispoljavanju svih osobina i karakteristika svakog pojedinca. S tim u vezi, treba naglasiti sa izuzetnom pažnjom da u profesionalnoj fotografiji ne postoji već uveliko ustanovljeni termin “fotogeničnost“, odnosno “nefotogeničnost“. Naime, svaki pojedinac u sklopu svoje ličnosti nosi određene osobine koje ga tako i determinišu. Takvo određenje fotografija i nudi na svom mediju sa svojom realističkom osobinom. Pored toga, i sama ličnost fotografa doprinosi iščitavanju tih osobina portretisanog i tako doprinosi njihovom boljem ispoljavanju i beleženju.

Pored memorisanja zasebnih individua, fokusiranje na memorisanje porodice, svih njenih članova i njihovim međusobnim odnosima prati se sa nastankom i razvitkom građanske klase još u XIX veku. Naime, porodica kao pozadina svakog čoveka i stub svakog društva, treba da ima veliki značaj u životu svakog pojednica. Memorisanje zasebnih porodica, pored memorisanja njenih članova i njihovih međusobnih odnosa, doprinosi i boljem učvršćivanju, a pored toga, i boljem uređenju određenih porodičnih vrednosti kao i njihovom prenošenjenju narednim pokolenjima.

Kao pioniru u afirmisanju porodične fotografije na srpskom umetničkom tržištu želja je bolje uspostaljanje i uređenje sistema porodičnih vrednosti koji je, nekako, moderan život svrgnuo na neka manje bitna mesta. Uz porodičnu fotografiju za svoje profesionalno opredeljenje stavljen je akcenat i na zasebnu individualnost koja se kroz fotografske portrete ispoljava na svoj najbolji način.

Sanja Veljković