Biografija

  Sanja Veljković, rođena 1982. godine u Beogradu, gde živi i radi.

  Školu fotografije je završila u Udruženju profesionalnih fotografa Jugoslavije.

  Takođe je završila osnovne i master studije istorije umetnosti na Filozofskom

  fakultetu Univerziteta u Beogradu.

  Svoju prvu samostalnu izložbu "Ogledalo sopstva" imala je u martu 2011.

  godine u Galeriji Teatar 78 u Beogradu.