Izvor stvaranja: svetlost i fotografija

Svetlost je izvor života u svakom smislu reči, ne samo da je izvor života za svaku živu vrstu na planeti Zemlji, već je uz pomoć nje omogućeno i stvaranje određenih stvari, odnosno pojava. Jedna od tih pojava, čije stvaranje nikako ne bi bilo moguće bez svetlosti, jeste fotografija. Imajući to u vidu, ako mornaru želimo mirno more, onda ćemo fotografu uvek poželeti dobro svetlo - ono je permanentno osnovno sredstvo rada za stvaranje svake fotografije.

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Izvori svetla za nastanak fotografije, odnosno fotografisanje, su mnogobrojni, kao glavni i jedini, ali i u kombinaciji sa drugim izvorima osvetljenja. Njihova upotreba umnogome zavisi od konteksta same fotografije, njene teme, ali i poruke, pa tako određena i precizna postavka svetla, svetlosni aranžman, dovodi do uspešno realizovane sveobuhvatne fotografske kompozicije.

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Različiti izvori svetlosti stvaraju različite vizuelne predstave, pa samim tim svako svetlo stvara svoju određenu priču, usmerava njen tok, gradi atmosferu, igra se sa kontrastima i senkama, oblikuje likove i predmete. Tako, bilo da je u pitanju prirodno svetlo (direktno sunce, difuzno sunce kroz oblake, određeno doba dana) ili veštačko svetlo (ambijentalno, fotografska rasveta), ono gradi fotografiju i daje joj život, razvija kreativnost i oslobađa maštu.

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Kao osnovni element likovnih umetnosti, kroz istoriju umetnosti je uočljiv trend njegovog proučavanja kao i upotreba njegovih različitih izvora. Osnovni je element i u fotografskoj umetnosti, pa je tako, primera radi, svetlo zaslužno u portretnoj fotografiji za stvaranje nežne i ljupke ličnosti portretisane osobe, mistične umetničke duše, opasnog autoriteta koji prezentuje poslovnost na najvišem nivou, malog slatkiša od devojčice, tinejdž neodoljivog šmekerčeta - upravo se zbog toga fotografi rado i igraju sa njim! ☺️

Top