Naš reprezent: fotografija i muzeologija

Galerije, muzeji, izložbe – nekima su možda ascocijacija na dosadu i nedovoljno su atraktivni za posetu, ali oni za koje su sušta suprotnost od toga dobro znaju kolika je zapravo vrednost njihovog postojanja i samog posećivanja.

Iza svake izložbene postavke stoji muzeologija, nauka koja ima za zadatak da čuva, neguje i prezentuje nasleđe jednog naroda. S tim u vezi je neosporna njena sveopšta uloga u društvu – ona izučava i obrazuje, njegov je reprezent na globalnom nivou.

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Magija pirotskog ćilima u beogradskim Silosima obeležili su početak ovogodišnjeg leta. Jedna od vrlo bogatih i konceptualno interesantnih izložbi, obogatila je kulturnu scenu grada koji je već žudeo za godišnjim odmorima. Autori izložbe (dr um. Leonora Vekić, dr um. Zlatko Cvetković, kao i mnogi drugi), kao i celokupan tim koji ju je realizovao, upoznali su nas sa datom tematikom i približili nam deo nasleđa koji je dugo vremena bio i još uvek je deo naše svakodnevice.

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Prikaz jedne izložbe kroz fotografski mediji zahteva određene elemente koje bi obavezno trebalo da sadrži. U svojoj vizuelnoj formi potrebno je da prati temu, predmete, oblike, boje i materijale, koncept i dizajn postavke, celokupnu atmosferu, kao i arhitekturu enterijera u kome je izložba. Time je fotografija izložbenih postavki ekvivalent fotografiji enterijera, ali sa akcentovanjem na muzeološki pristup i obradu određene teme.

Kroz igru kadrova, uglova, svetlosti i senke, a uz poštovanje i korišćenje datih elemenata određene izložbene postavke, fotograf daje i svoj doprinos njenom vizuelnom memorisanju. Izložba Magija pirotskih ćilima je svojim konceptom i dizajnom dosta olakšala sâmo fotografisanje, a time i njenu vizuelizaciju. Bogata predmetima i dizajnom postavke, pružala je bezbroj mogućnosti za kadriranje, dok su karakteristična arhitektura Silosa i njihov osobeni enterijer omogućili njegovu neprestanu igru - inspiraciji nikad kraja! ☺️

Čitanje i vizuelno memorisanje izložbe ovoga puta proistekli su malo iz ugla fotografa, malo istoričara umetnosti, a malo i iz ugla publike, posmatrača iz svih društvenih sfera, odnosno najšire javnosti za koju se izložbe inače koncipiraju i postavljaju. Stoga je neophodno približiti tematiku svakom pojedincu, predstaviti je, informisati i objasniti - a tema izložbe, može da nam se sviđa i ne mora, ona je svakako naš reprezent i zasigurno vredi pogledati je, time se čuva i od zaborava! ❤️

Top