Porodična fotografija

   Galerija Porodična fotografija predstavlja profesionalne fotografske portrete porodice rađene u fotografskom studiju, enterijeru i eksterijeru, čime se memoriše porodični život, njene odlike i osobine kao i odnosi između njenih članova, a s druge strane i afirmiše sistem porodičnih vrednosti.

Top