Uloga prirode u procesu stvaranja: dnevno svetlo i fotografija

Proces stvaranja fotografije bez izvora svetlosti nije moguć. Kao njen osnovni element, svetlo, ne samo da utiče na stvraranje fotografskog dela, već ono prema svojim osobenostima gradi njegovu priču i daje mu vizuelni pečat.

Jedan od izvora svetlosti koji pruža mnoštvo opcija za oblikovanje fotografskog kadra jeste dnevna svetlost - bilo da je u pitanju sama slika prirode ili fotografisanje u prirodi, ona sa svojim varijacijama preuzima veliku ulogu u njihovom građenju, čineći ih tako vrlo osobenim. U zavisnosti od godišnjeg doba, doba dana, kao i od vremenskih uslova, sunce i njegov položaj na nebu uticaće na svetlosni zapis fotografije, stvarajući tako svetlo sa kojim oslikava vizure i oblike, formira senke i kontraste, kreira određeni dojam i atmosferu.

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Dnevno svetlo portretnoj fotografiji pruža mnoštvo različitih svetlosnih aranžmana za fotografisanje na otvorenom, kako u samoj prirodi tako i u eksterijeru nekog gradskog kutka, a sa njegovom važnom ulogom u procesu stvaranja portreta čini ga glavnim asistentom fotografa. Topla sunčeva svetlost u vidu direktnih sunčevih zraka obasjavaće crte portretisane osobe, mameći tako njene određene karakterne osobine koje se time eksplicitnije naglašavaju, dok bi se atmosfera i priča istog kadra u potpunosti promenila stvaranjem difuznog svetla pri pojavi oblaka i njihovim prekrivanjem sunca. Lik portretisane osobe time dobija mnoštvo različitih slika koje formiraju kompleksniji odraz njegove ličnosti - upotpunjuju njegovo ogledalo sopstva.

Ista kompozicija može dobiti više različitih slika - letnje osunčano jutro stvaraće magličastu atmosferu novorođenog dana, podnevno sunce pružaće najdirektnije, najjaće i najoštrije svetlo, poslepodnevno sunce formiraće dublje senke sa kontrastima, dok će predvečerje kreirati difuzno i meko svetlo. A kada sunce zađe i nastane tama, od svetlosnih izvora za večernje svetlo ostaju samo tekovine čovečanstva koje daju sasvim drugu dimenziju vizuelnim predstavama, a time i sam pristup pri njihovom stvaranju. Svaki navedeni svetlosni aranžman apostrofira posebne oblike i detalje na svojstven način, navodi posmatrača na određene emocije i tako doprinosi stvaranju celokupnog vizuelnog identiteta fotografskog motiva.

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Rasveta od prirode data - dnevno svetlo - zasigurno stvara mnoštvo različitih vizuelnih predstava, svoju određenu priču, usmerava njen tok, gradi atmosferu, igra se sa bojama, kontrastima i senkama, oblikuje likove i predmete, ono gradi fotografiju i daje joj život, razvija kreativnost i oslobađa maštu. Kao profesionalni fotograf rado ga upotrebljavam! ☺️

Top