Utisak meseca: koncertna fotografija

Muzika – prateći element svakodnevice, u bilo kojoj formi i bilo koja njena vrsta da je u pitanju, čini se da je bez nje život nezamisliv. Tako, fotografisanje koncerta Forza Indomita, održanog povodom 200 godina nezavisnosti Brazila u novosadskoj Kulturnoj stanici Svilara, a u organizaciji Teatarsko muzičke asocijacije TEMA i Ambasade Brazila u Beogradu, postaje, bez premca, utisak meseca maja. ☺️

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Fotografisanje koncerta se malo po čemu razlikuje od, primera radi, pozorišne fotografije. Akcenat je u oba slučaja na datoj sceni, učesnicima – umetnicima, njihovoj ekspresiji, kao i scenografiji. Umetnost tada pretenduje dostizanju maksimalnog izražaja, a time zahteva i svoje vizuelno beleženje u najboljem mogućem svetlu.

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Umetnost koja koristi tonove kao glavno sredstvo svog izraza, onemogućava svoje vizuelizovanje kao takvo, pri čemu se tada glavni fokus prenosi na beleženje portreta sâmih izvođača, tj. muzičara, njihovih ekspresija, mimika i izražaja, celokupne korporalne retorike, kao i muzičkih instrumenata, njihovog najvažnijeg aksesoara - upakovati i dočarati ton, glas i ritam, kao i sveobuhvatnu atmosferu u fotografski kadar time postaje najvažniji zadatak koncertne fotografije – inspirativno i uzbudljivo, zar ne? ☺️

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Copyright by Sanja Veljković

Oh, ta muzika! Ona može biti lagana i brza, tužna i srećna, ima moć da pokrene svašta nešto u nama, suze i smeh, tu moć da neke događaje pamtimo i prisećamo ih se po numerama koja ih je pratila. Ona izražava određene priče i stavove, emocije i raspoloženja, kao i pozorišna predstava, kroz zvuk, ton i glas. Uhvatljiva je koliko joj to dopustimo. Dira nas koliko joj se približimo. A učesnici koncerta Forza Indomita su je velikodušno i nesebično darovali. Još uvek su njihove izvedene note u vazduhu, lepršaju i aludiraju na neka lepša i bezbrižnija vremena, sa negovanijem sistemom vrednosti i više stila - neprocenjivo je osetiti! ❤️

Top